برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنگره

دانشجویان

500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال

نویسنده

1,500,000

ریال

اساتید

1,500,000

ریال

عضو انجمن های علمی

1,500,000

ریال

غیره

500,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

250,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.