تغییر زمان اعلام نتایج داوری اصل مقالات
1396-10-17

با توجه به تمدید مهلت ارسال مقالات، زمان اعلام نتایج داوری اصل مقالات به سی ام دی ماه تغییر یافته است.