1- آیا به مقالات پذیرفته شده گواهی داده خواهد شد؟
2- آیا همه مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی پذیرفته خواهند شد؟
3- واریزهزینه‌های همایش به چه صورت است؟
4- آیا شرط دریافت مجموعه مقالات و گواهی‌های مربوطه، منوط به شرکت در همایش خواهد بود؟
5- آیا برای دریافت گواهی نویسندگان دوم و سوم باید هزینه‌ی جداگانه‌ای پرداخت شود؟
6- هر نویسنده مقاله مجاز به ارائه چند مقاله به این کنفرانس می باشد؟
7- آیا به نویسندگان همراه در مقاله نیز گواهی پذیرش مقاله دریافت می کنند ؟

1- آیا به مقالات پذیرفته شده گواهی داده خواهد شد؟ up

بله، به تمامی مقالات پذیرفته شده و شرکت کنندگان، گواهی رسمی دانشگاه تهران ارائه خواهد شد.

2- آیا همه مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی پذیرفته خواهند شد؟ up

بعد از داوری مقالات، تعدادی از مقالات به شکل سخنرانی و برخی نیز به شکل پوستر پذیرفته خواهند شد.

3- واریزهزینه‌های همایش به چه صورت است؟ up

پس از پذیرش مقاله، لینک پرداخت اینترنتی روبه‌روی عنوان مقاله‌ی پذیرفته شده، ظاهر می‌شود که با پرداخت آن پذیرش قطعی مقاله در مجموعه مقالات همایش نهایی خواهد شد. لازم به توضیح است، عدم پرداخت هزینه مقاله منجر به خروج مقاله‌ی پذیرفته شده از مجموعه مقالات همایش خواهد شد.
لازم به توضیح است قبل از پذیرش مقاله و در زمان داوری مقاله نیاز به واریز هیچ هزینه‌ای وجود ندارد.

4- آیا شرط دریافت مجموعه مقالات و گواهی‌های مربوطه، منوط به شرکت در همایش خواهد بود؟ up

خیر، عزیزانی که به دلیل مسافت شهرهای کشور، امکان حضور در همایش را ندارند، می‌توانند به صورت غیرحضوری در همایش ثبت نام و از طریق پستی مدارک مورد نیاز خود را دریافت کنند.

5- آیا برای دریافت گواهی نویسندگان دوم و سوم باید هزینه‌ی جداگانه‌ای پرداخت شود؟ up

خیر. اصل گواهی پذیرش و ارائه مقاله به تعداد نویسندگان صادر خوهد شد. 

6- هر نویسنده مقاله مجاز به ارائه چند مقاله به این کنفرانس می باشد؟ up

محدودیتی در تعداد ارائه مقاله توسط پژوهشگران معین نشده است.

7- آیا به نویسندگان همراه در مقاله نیز گواهی پذیرش مقاله دریافت می کنند ؟ up

بله! به تعداد نویسندگان گواهینامه مجزا صادر می گردد و در روز کنفرانس به فردی که در پنل ثبت نام کرده است گواهینامه نویسندگان همکار تحویل وی داده می شود.